Menu Đóng

Tìm hiểu một số đặc điểm của loài

I. Thế nào là loài

Tập hợp các cá thể mang một nguồn gen chung được biểu hiện qua hình thái và đặc điểm, tập tính giống nhau, chúng có thể giao phối với nhau để tạo ra cá thể mới có đặc điểm giống với bố mẹ thì được gọi chung là loài. Và đối với các loài khác, chúng không thể kết hợp để tạo ra cá thể mới, được gọi là cách li loài.

Trong cùng một loài thì có những nét tương đồng nhưng hình thái bên ngoài lại có những nết khác nhau như trong hình bên dưới đây:

Ví dụ điển hình về người châu Phi, châu Âu và châu Á. Tuy cùng loài người nhưng hình thái bên ngoài lại khác nhau do gen khác nhau. Các gen này biến đổi để thích nghi với các môi trường sống khác nhau.

Người châu phi có màu da đen, mũi tẹt, tóc xoăn và đen, mắt đen

Người châu Á có màu da vàng, mũi tẹt, tóc thẳng và đen, mắt đen

Người châu Âu có màu da trắng, mũi cao, mắt xanh, tóc màu nâu hoặc vàng.

Các đặc điểm của loài

Một số loài trong tự nhiên tuy khác loài nhưng lại có kiểu hình giống nhau, làm cho chúng ta rất khó phân biệt như một số loài chim.

II. Các cơ chế cách li của loài

Trong loài có một số đặc điểm về cách li sinh sản và cách li di truyền. Trong đó, cách li sinh sản là hai loài khác nhau, trong tự nhiên, chúng không giao phối với nhau nhưng khi nhốt chung một chỗ, chúng có thể giao phối để tạo ra con non. Con non này hoàn toàn có thể giao phối với nhau để tạo ra thế hệ tiếp theo như loài vịt trời với loài vịt đuôi nhọn.

Các đặc điểm của loài

Trường hợp cách li di truyền như loài lừa với loài ngựa. Chúng có thể giao phối với nhau để tạo thành thế hệ con lai được gọi là con lừa. Nhưng thế hệ con lai lại không thể giao phối với nhau để tạo ra thế hệ con lai tiếp theo.

Các đặc điểm của loài

Để phân biệt giữa các loài với nhau thì chúng ta có thể dựa vào các đặc điểm về hình thái bên ngoài, đặc điểm này dễ phân biệt và có thể nhìn thấy ngay nhưng chúng lại dễ bị nhầm lẫn.

Chúng ta có thể phân biệt dựa vào vị trí địa lí. Hai loài khác nhau thường phân bố ở các vị trí khác nhau.

Phân biệt dựa trên cấu trúc ADN, phương pháp này yêu cầu kỹ thuật cao với chi phí lớn hơn.