Menu Đóng

Tìm hiểu các nhân tố liên quan tới sự tiến hóa

I. Nhân tố đột biến

Các tác nhân làm cho gen của sinh vật bị biến đổi, dần không giống với nguồn gen gốc ban đầu được gọi là nhân tố đột biến. Nhân tố đột biến bao gồm có chọn lọc tự nhiên, đột biến, gen từ nguồn du nhập.

Đột biến gen là những biến đổi của gen di truyền làm cho thay đổi kiểu hình của sinh vật. Các biến đổi trong cơ quan sinh dục của sinh vật sẽ được di truyền cho các thế hệ sau.

Dưới đây, chúng ta có thể thấy được một số ví dụ về đột biến trong tự nhiên dẫn tới kiểu hình của chúng cúng thay đổi như loài hoa lan đột biến tạo ra màu sắc đặc biệt và có giá rất cao trên thị trường, do chúng là gen đột biến quý hiếm.

Loài cá sấu đột biến tạo ra màu sắc của da chuyển sang màu trắng, khác với màu da thông thường của cá sấu.

Các nhân tố ảnh hưởng tới tiến hóa

Các đột biến trong tự nhiên làm thay đổi gen và tạo ra alen mới có vai trò rất quan trọng và là cơ sở của quá trình tiến hóa, làm cho các tính trang trở nên phong phú hơn.

II. Quá trình di nhập gen

Trong tự nhiên, sinh vật luôn có sự di cư từ vùng này sang vùng khác. Như các loài thực vật, các hạt giống có thể di cư nhờ gió hoặc nhờ các loài động vật. Từ đó tạo nên ngồn gen mới ở các vùng đất mới.

Còn đối với các loài động vật, chúng có thể di cư từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm thức ăn và các loài chim di cư theo mùa để tránh rét. Sự di cư này tạo ra các nguồn gen du nhập.

Nếu các nguồn gen mới được du nhập có sự tương đồng với nguồn gen bản địa thì sẽ làm thay đổi tần số alen trong quần thể đó

Còn nếu nguồn gen được du nhập khác với nguồn gen bản địa thì sẽ tạo ra sự phong phú về gen của quần thể.

Nhân tố liên quan tới tiến hóa

III. Quá trình chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên tạo nên tiến hóa

Quá trình chọn lọc tự nhiên là một quá trình tất yếu và chúng làm cho các sinh vật thích nghi được với môi trường sống và giúp cho sinh vật có thể tiến hóa theo hướng có lợi cho quần thể sinh vật đó.

Nhân tố liên quan tới tiến hóa