Menu Đóng

Mối quan hệ giữa sự biểu hiện của gen và môi trường

I. Mối quan hệ của gen và môi trường

Sự biểu hiện của kiểu gen do nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài môi trường tác động nên.

Các yếu tố của môi trường có tác động lên kiểu hình. Cùng một kiểu gen nhưng nếu sống ở các điều kiện môi trường như khí hậu, độ ẩm, dinh dưỡng khác nhau thì sẽ cho ra các kiểu hình khác nhau.

Như hình bên dưới, chúng ta có thể thấy được sự biểu hiện của kiểu hình của hoa cẩm tú cầu sẽ khác nhau khi chúng sống trong môi trường có độ PH của đất khác nhau. Khi độ PH >7 thì chúng sẽ cho hoa màu xanh, PH<7 thì chúng sẽ cho hoa màu hồng. Chính vì đặc điểm này mà người trồng có thể điều khiển được màu sắc của loài hoa này, nếu muốn hoa có màu xanh thì chúng ta có thể chôn một chiếc đinh gỉ ở gốc, muốn hoa có màu hồng thì chúng ta có thể cho một chút vôi vào gốc cây để thay đổi độ PH của đất.

Biểu hiện của gen

Đối với loài thỏ Hymalaya, màu lông của chúng cũng có thể thay đổi theo từng điều kiện khí hậu khác nhau.

Tất cả sự biến đổi của kiểu hình dựa trên yếu tố môi trường đều được gọi chúng là thường biến.

Đặc điểm của thường biến đó là chỉ thay đổi kiểu hình mà không làm thay đổi kiểu gen, giúp sinh vật có thể thích nghi tốt với môi trường sống và chúng không có tính di truyền.

II. Các mức độ biểu hiện của gen

Tập hợp các kiểu hình của cùng một gen ở các môi trường sống khác nhau được gọi là mức phản ứng của gen. Chúng ta có thể thấy ở ví dụ bên dưới để thấy được rõ nét hơn.

Biểu hiện của gen

Cây rau mác, khi sống trong các điều kiện môi trường khác nhau thì chúng cho ra các kiểu hình khác nhau.

Khi sống trên môi trường cạn và ít nước, lá của chúng có hình mũi mác.

Khi sống trong môi trường ngập nước thì lá của chúng thuôn dài hơn.

Khi sống trong môi trường chìm hẳn trong nước thì lá của chúng vươn dài.

Con người dựa vào các đặc điểm này của sinh vật để có các biện pháp điều tiết và sử dụng gen vào các mục đích khác nhau, điều chỉnh kiểu hình của chúng theo ý muốn, tùy vào từng mục đích sử dụng.