Menu Đóng

Quá trình phát triển của các giới sinh vật

I. Nghiên cứu hóa thạch để thấy được sự phát triển của sinh vật

Các dấu tích còn lại của các loài sinh vật đã diệt vong còn lại trong các lớp đất đá và trầm tích được gọi chung là hóa thạch. Dựa vào các hóa thạch này mà chúng ta có thể nghiên cứu và khám phá ra được các quá trình phát triển của các giới sinh vật và từng giai đoạn tiến hóa của sinh vật.

Hóa thạch chính là bằng chứng để chúng ta có thể nghiên cứu lich sử hình thành nên vỏ trái đất.

Để xác định niên đại của các hóa thạch, các nhà khoa học dựa trên tính toán các đồng vị phóng xạ, về độ phân rã của hóa thạch.

Sự phát triển của các giới sinh vật

II. Sự phát triển của các giới sinh vật qua đại địa chất

Trái đất khi còn trẻ là một hành tinh với các mảng lục địa không giống như ngày nay. Qua nhiều tỉ năm kiến tạo, các mảng lục địa di chuyển và tái hợp với nhau tạo nên hình dạng như ngày nay. Quá trình kiến tạo này cũng ảnh hưởng tới sự tiến hóa và phát triển của các giới sinh vật. Chúng ta có thể thấy được các mảng lục địa được hình thành như thế nào và lịch sử hình thành của chúng ra sao. Các mốc quan trọng của sự tuyệt chủng loài khủng long cũng như giai đoạn phát triển của sự sống mới bắt đầu trên trái đất.

Sự phát triển của các giới sinh vật

Dựa vào lịch sử hình thành trái đất mà các nhà khoa học đã chia ra thành 5 đại:

Đại tân sinh cách ngày ngay 65 triệu năm, vào đầu thời kì này thì thời tiết ấm áp, thuận lợi cho sự phát triển của các loài linh trưởng. Sau đó rất lâu, khoảng 1,8 triệu năm trước đây đã có sự xuất hiện của loài người và nhóm thực vật hạt kín. Các loài sinh vật tiến hóa dần theo thời gian cho đến bây giờ.

Sự phát triển của các giới sinh vật

 

Đại trung sinh cách đây 360 triệu năm, thời kì mà các loài bò sát ngự trị trên trái đất. Điển hình nhất đó chính là loài khủng long với đầy đủ các loài khung long ăn cỏ và khủng long ăn thịt. Chúng sống cả trên cạn, dưới nước và trên không. Khí hậu thời kỳ này khá khô và nóng.