Menu Đóng

Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

I. Các hình thức sinh sản ở thực vật

Sinh sản là một quá trình có cả ở động vật và thực vật, đây là một cách để tạo ra cá thẻ mới nhằm duy trì và phát triển giống nòi của các loài. Quá trình sinh sản của thực vật sẽ diễn ra khi thực vật đạt đủ tuổi, tùy theo từng loài.

Thực vật có hai hình thức sinh sản là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp thụ phấn giữa giao tử đực và giao tử cái. Con cái sinh ra có các đặc điểm giống với cá thể mẹ.

Có hai hình thức sinh sản vô tính là sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng. Sinh sản bào tử là cách sinh sản mà cây non phát triển từ bào tử của cây mẹ. Đại diện cho hình thức sinh sản này là các loài thực vật bậc thấp như rêu, dương xỉ. Chúng phát tán các bào tử nhờ gió và động vật.

Sinh sản vô tính

Hình thức sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cây con được hình thành từ một phần bộ phận của cây mẹ. Điển hình cho hình thức sinh sản này là  cây khoai lang, cây khoai tây, cây mía, cây sắn…Hình thức sinh sản này không phát tán rộng trong tự nhiên mà chỉ mọc thành từng đám lan rộng.

II. Các phương pháp nhân giống vô tính và vai trò của các biện pháp này trong thực tiễn

Có nhiều phương pháp nhân giống vô tính như:

Phương pháp giâm cành là phương pháp nhân giống bằng cách lấy một phần của thân hoặc củ, cành, lá để trồng thành cây mới. Ví dụ để trồng cây mía và cây sắn, chúng ta chỉ cần lấy các đốt thân của mía hoặc ngọn cây mía đem ngâm dưới nước 3 ngày rồi đem trồng xuống đất. Từ các đốt thân sẽ mọc ra những cây mới và phát triển thành cây trưởng thành. Đối với cây khoai lang, chỉ cầy lấy các cành của cây hoặc đầu mẩu phía trên của củ để giâm xuống đất tạo thành cây mới.

Sinh sản vô tính

Phương pháp chiết cành được thực hiện ở các cây ăn quả thân gỗ như cây bưởi, cam, chanh, vải, nhãn…Kỹ thuật chiết là cắt đứt phần mạch dây phía bên ngoài của cành cây, sau đó trộn bùn đất với mùn để đắp vào chỗ cắt, dùng nilon bọc lại thật kín. Sau vài tháng, phần phía trên sẽ ra rễ, cắt cành đem trồng là tạo thành cây mới.

Ngoài ra, còn có hai hình thức nhân giống vô tính khác là ghép mắt và nuôi cấy mô.