Menu Đóng

Tìm hiểu về học thuyết tiến hóa của Đác-Uyn

I. Quá trình chọn lọc tự nhiên

Trong thực tế, chúng ta có thể thấy, các cả thể của cùng một loài có các đặc điểm di truyền nên chúng có hình thái bên ngoài khá giống nhau, tuy nhiên, các cá thể vẫn có các đặc điểm khác nhau được gọi là biến dị cá thể. Các đặc điểm khác nhau này là cơ sở của sự tiến hóa của các loài vật.

Qua trình chọn lọc được phân ra làm 2 loài là chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Quá trình chọn lọc nhân tạo dựa trên mục đích sử dụng của con người. Con người giữ lại các biến dị có lợi và loại bỏ các biến dị không có lợi đối với con người. Các loài thực vật và động vật biến đổi theo thị hiếu của con người, phục vụ mục đích của con người.

Quá trình chọn lọc tự nhiên dựa trên mục đích có lợi cho sinh vật, quá trình này diễn ra trong tự nhiên và nó biến đổi theo chiều có lợi cho sinh vật. Quá trình này làm cho các loài sinh vật thích nghi với môi trường sống và luôn biến đổi để tạo nên các đặc điểm có lợi nhất đối với sinh vật.

học thuyết Đác-Uyn

II. Nội dung của học thuyết Đác-Uyn

Quan điểm của Đác-Uyn về sự tiến hóa của loài hươu cao cổ:  Trong môi trường tự nhiên, cơ thể hươu cao cổ đã có sẵn biến dị làm cho cổ của chúng dài ra. Chính vì thế, khi nguồn thức ăn là lá cây ở tầng thấp ít dần đi, chúng đã biến đổi để cho các thế hệ sau cổ ngày càng dài ra để kiếm thức ăn ở trên tầng cao hơn. Quá trình này được diễn ra trong thời gian dài và trải qua nhiều thế hệ. Qua quá trình chọn lọc tự nhiên và tất yếu, các cá thể cổ ngắn sẽ không còn thức ăn và dần dần chết đi.

học thuyết Đác-Uyn

Trong mỗi quần thể, các sinh vật đều có sẵn các biến dị, chúng biến dổi dựa trên sự thay đổi của môi trường, làm cho sinh vật ngày càng thích nghi với môi trường sống khác nhau.

Đác-Uyn đã thành chông trong việc chứng minh nguồn gốc tiến hóa của các loài từ một loài tổ tiên dựa vào việc phát hiện ra quá trình chọn lọc tự nhiên của sinh vật.