Menu Đóng

Sự sống bắt nguồn từ đâu?

Sự sống trên trái đất được hình thành và phát triển qua từng giai đoan. Mỗi giai đoạn laijc ó vai trò riêng và sự sống tiên hóa dần theo từng giai đoạn, trở nên phức tạp và đa dạng như ngày nay. Quá trình phát triển của sự sống trải qua 3 giai đoạn chính như sau:

I. Các tiến hóa về mặt hóa học

Trong khí quyển thời nguyên thủy có các chất như nước, hidro, amoniac và metan.

Các chất này dưới tác động của các tia sét, núi lửa phun trào đã tách ra thành các nguyên tố đơn giản như cacbon, hidro, oxi, nito. Đây là các nguyên tố đơn giản và cơ bản nhất để hình thành nên sự sống và là thành phần trong các protein và axit amin.

Sau đó quá trình trùng phân đã tạo ra các phân tử hữu cơ từ các đơn chất ban đầu.

nguồn gốc tiến hóa

Sau đó một số phân tự hữu cơ có khả năng tự nhân đôi và mang thông tin di truyền, chúng có thể tự nhân đôi mà không cần có chất xúc tác.

II. Các tiến hóa về mặt sinh học

Quá trình tiền sinh học hình thành nên tế bào đầu tiên, bắt đầu sự sống về mặt sinh học. Sự tương tác giữa các protein và axit amin đã làm hình thành nên tế bào. Quá trình chọn lọc tự nhiên là cho các tế bào có khả năng tự phân chia và trao đổi chất với môi trường.

nguồn gốc tiến hóa

Quá trình tiến hóa của tế bào, từ tế bào nhân sơ hình thành nên tế bào nhân thực. Sau đó các cơ thể sống dạng đơn bào tới đa bào, các cơ quan chức năng được phân hóa để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta có thể thấy được sự sống ngày nay vô cùng hong phú và đa dạng với sự tồn tại song song của các cơ thể sống từ đơn giản tới phức tạp.

Qua quá trình chọn lọc tự nhiên, các loài có khả năng thích nghi với môi trường tồn tại được cho đến ngày nay. Trong tự nhiên có rất nhiều loài sinh vật khác nhau nhưng chúng đều có chung nguồn gốc. Sự sống được hình thành và duy trì nhờ các nguyên tố cơ bản và chúng ngày càng tiến hóa theo thời gian.