Menu Đóng

Giới thiệu cấu tạo của rễ cây

I. Vai trò của các dạng nước trong cây

Trong cây có chứa nhiều nước để giúp cây có thể xanh tốt và hòa tan các dưỡng chất và muối khoáng trong cây.

Nước trong cây được chia ra thành hai dạng chính là nước liên kết và nước tự do.

Cấu tạo của rễ cây

Nước liên kết là loại nước tồn tại trong các liên kết hóa học. Chính vì thế mà nó rất bền vững và tạo nên khả năng chịu hạn của cây.

Loại nước thứ hai là nước tự do là loại nước có trong các tế bào, mao mạch và các khoảng trống. Chúng có tác dụng làm dung môi hòa tan các chất. Khi nhiệt độ của cây tăng cao vào ngày trời nắng nóng, lượng nước này có thể được thoát ra để làm giảm nhiệt độ của cây. Chính vì thế, khi trời nóng là lúc cây thoát hơi nước nhiều nhất, vào khoảng thời gian này chúng ta không nên tưới nước cho cây, vì sẽ làm cho cây càng nóng hơn và có thể cháy lá do không thoát hơi nước kịp.

Nước có tác dụng hòa tan các muối khoáng trong cây và giúp cho muối khoáng phân li thành các ion.

II. Quá trình hấp thụ nước và muối khoáng của rễ cây

Rễ có nhiều hình thái khác nhau dựa vào từng loài cây và được chia ra thành hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm.

Rễ cây không ngừng phát triển và ăn sâu vào lòng đất để lấy dinh dưỡng nuôi cây.

Phần rễ chính to và đâm thẳng xuống đất, các rễ bên mọc xung quanh từ rễ chính ra. Phần trên ngọn của rễ là đỉnh sinh trưởng giúp cho rễ dài ra. Phần lông hút mềm và mảnh để hút nước và muối khoáng trong đất để đi nuôi cây.

Cấu tạo của rễ cây

Mộ tế bào lông hút có cấu tạo như sau:

Cấu tạo của rễ cây

Phần dài ra tạo thành rễ chính là lớp biểu bì của tế bào. Chúng có nhân và một lớp không bào ở bên trong.

Rễ cây hô hấp mạnh làm cho áp xuất thẩm thấu cao, làm cho nước dễ dàng hấp thụ vào trong cây. Lớp lông hút này rất mềm và mảnh nên chúng sẽ rất nhạy cảm. Nếu môi trường quá ưu trương hay nhược trương hoặc vùng đất phèn chua thì các lông hút này sẽ bị tiêu biến.